Kurser på plats
Certifierad inredare & homestagingkonsult!
Kurser på plats
Kurser med Yogayama
2019
Foto: Mikael Dubois
Kurser på plats
Sköna hems Avancerad projektarbeteskurs
30-31 mars 2019
Kurser på plats
Sköna hems Grundkurs
6-7 april 2019
Kurser på plats
Lantlivs trädgårdskurs
13-14 april 2019
Kurser på plats
Kurs med Sköna hem & Svenskt Tenn: Textil & Mönster!
3-4 maj 2019
Kurser på plats
Sköna hems Grundkurs de luxe
10-12 maj 2019
Foto: ©MikaelDubois
Kurser på plats
Sköna hems Fortsättningskurs de luxe
17-19 maj 2019